Czyszczenia i mycie chłodnic powietrznych

W celu zmniejszenia kosztów na liniach produkcyjnych jak i kosztów związanych z produkcją np. powietrza sprężonego wprowadziliśmy do Naszej oferty czyszczenie i mycie chłodnic powietrznych po stronie zewnętrznej odpowiedzialnych za prawidłową wymianę ciepła:

Czyszczenia wykonujemy na następujących urządzeniach:
  • chilery, skraplacze wody lodowej
  • zamknięte układy chłodzenia sprężarek powietrza
  • chłodnice w urządzeniach budowlanych np: wózki widłowe, koparko - ładowarki itp.
  • centrale klimatyzacyjne