Systemy Modyfikacji Korekty Chemicznej

AKENO SERWIS w oparciu o zpotrzebowanie rynku i chęć klientów do wdrażania optymalnych rozwiązań stworzyło System Modyfikacji Korekty Chemicznej dzieki któremu przy współpracy z klientami doprowadzamy układy do jak najbardziej optymalnej i stabilnej pracy.

Wdrażanie Systemu Modyfikacji Korekty Chemicznej opiera się na:

Układy chłodzenia:

 • pomiar on - line parametrów pH i przewodności
 • pomiar on - line temperatur wejście - wyjście, obliczanie delty
 • pomiar on - line teperatur pomp
 • pomiar on - line ilości preparatów w stacjach dozujących
 • pomiar on - line ilości wody uzupełniającej i ścieków
 • pomiar on - line pracy pomp dozujących z możliwością zdalnego zmiany nastaw
 • dobieranie odpowiedniego współczynnika zatężenia układu w oparciu o wytyczne producenta urządzeń

Układy kotłowe:

 • pomiar on - line przewodności
 • pomiar on - line pracy palnika
 • pomiar on - line ilości preparatów chemicznych
 • pomiar on - line ilości wody uzupełniającej
 • pomiar on - line pracy stacji odwróconej osmozy - kontrlola przewodności
 • dobieranie odpowiedniego współczynnika zatężenia w oparciu o wytyczne producenta urządzeń