Systemy Uzdatniania i Filtracji Wody

AKENO SERWIS w oparciu o najnowsze technologie dobiera i instaluje urządzenia do uzdatniania wody nawet przy bardzo trudnych wodach głębinowych.

Przy współpracy z przodującymi producentami urządzeń do uzdatniania wody wdrażamy technologię pozwalające na zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem wody, energii elektrycznej oraz paliw płynnych.

W oparciu o potrzeby klienta montujemy instalacje:

  • Stacje zmiękczania wody
  • Stacje odżelaziania i odmanganiania
  • Stacje odwróconej osmozy
  • Stacje elektrodejonizacji EDI
  • Systemy buforowe
  • Stacje filtracyjne
  • Filtry węglowe
  • Systemy do chlorowania układów wody pitnej